Перейти к основной странице Перейти к основному меню Перейти к поиску
ЗАЩИТА ДАННЫХ И ПРАВИЛА "КУКИ" (COOKIES)

Avaldamise kuupäev: 23.05.2018

Mida eeskiri hõlmab?

See eeskiri kirjeldab Teie isikuandmeid töötlemist ettevõtte ja Teie Sponsorite poolt.

Viidates käesolevas dokumendis ettevõttele, või meile, mõtleme me Oriflame Eesti OÜ-d, Olevimägi 16, 10123 Tallinn.

Viidates käesolevas dokumendis Teie Sponsorile, mõtleme me Teie Sponsorit, kes on nimetatud Teile Lojaalseks kliendiks registreerimise protsessi jooksul saadetud kinnitusmeilis  (s.t Sponsor, kes sponsoreeris Teid Lojaalseks kliendiks hakkamisel) ja Teie Sponsorid tähendavad Teie Sponsorit koos Teie Sponsori ülaliinidega Lojaalsete klientide võrgustikus, kellel on kooskõlas selle eeskirjaga ligipääs Teie isikuandmetele. Teie Sponsorite andmed leiab siit.

Kehtivate andmekaitse alaste õigusaktide (sh isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 (üldmäärus) alusel, on nii ettevõte kui Teie Sponsorid Teie isikuandmete sõltumatud andmetöötlejad.

Mis isikuandmeid kogutakse?

Seoses siinse eeskirjaga kogutakse Teie kohta järgmist tüüpi isikuandmeid:

 

1.     Teilt kogutavad isikuandmed: Olenevalt sellest, kuidas Te Oriflame'iga suhtlete või asju ajate, koguvad ettevõte ja/või Teie Sponsor Teilt järgmisi andmeid, kui Te veebilehel vormi täidate, Lojaalseks kliendiks registreerumise protsessi lõpetate, Oriflame'i tooteid ostate, oma ostu eest maksmise edasilükkamist taotlete, vestlusringides või teistes veebilehe sotsiaalmeedia funktsioonides osalete, võistluses, reklaamikampaanias või küsitluses kaasa lööte või muul moel ettevõttega suhtlete (nt kui Te klienditeeninduse poole pöördute):

Isikuandmed

Kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue?

Selliste andmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed

Nimi*;

Lepingust tulenev kohustus

Kui Te seda teavet ei esita, ei saa Te Lojaalseks kliendiks registreeruda

sünniaeg;

postiaadress*;

Õigusaktist tulenev kohustus

Kui Te seda ei esita, ei saa me Teie tellimust kohale tuua.

e-posti aadress;

telefoni- ja mobiilinumber;

Teie salasõna*;

Lepingust tulenev kohustus

Salasõna luuakse süsteemi poolt automaatselt ja Teil on võimalik seda muuta. Ilma salasõnata ei ole võimalik luua kontot meie veebisüsteemis, kuna andmed peavad olema turvatud

isikukood;

Kui Te seda ei esita, ei saa me Teie puhul 16-päevast maksetähtaega rakendada

Teie Sponsori nimi ja Sponsori konsultandinumber;

siseriiklik maksukood või -number*;

Meilt väljamakseid saavatele Lojaalsetele klientidele seadusest tulenev kohustus

Peame teatama Teie tulud maksuametile ja ilma nende andmeteta me ei saaks seda kohustust täita

pangakonto andmed*; ja

Meilt väljamakseid saavatele Lojaalsetele klientidele seadusest tulenev kohustus

Teeme väljamakseid Lojaalsetele klientidele ainult pangaülekande teel. Ilma pangakontota me ei saa Teile maksta.

passi number (rahvusvahelistel konverentsidel osalevatel Lojaalsetel klientidel)*.

Lepinguline nõue konverentsidel osalevatel Lojaalsetel klientidel

Rahvusvahelised konverentsid eeldavad välisreise ja me ei saa neid korraldada ilma Teie reisidokumendita.

 

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud väljad – kui Te ei esita neid isikuandmeid, ei saa ettevõte ja/või Teie Sponsorid täita käesolevas eeskirjas kirjeldatavaid eesmärke.   

 

2.    Teilt kogutavad isikuandmed:

·         Ettevõte töötleb isikuandmeid, mis on seotud Teie ostuajaloo, Edukusplaani taseme, tulemuslikkuse ja värbamisega ning jagab osa neist/kõiki neid andmeid Teie Sponsoritega nende alanevate võrgustike haldamiseks.

·         Seoses Teie Lojaalseks kliendiks registreerumise protsessi eduka lõpuleviimisega töötleb ettevõte järgmisi Teid käsitlevaid isikuandmeid:

o   ainulaadne konsultandinumber;

o   liikmesuse alguspäev; ja

o   liikmesuse aastapäev.

·         Lisaks sellele kogub firma iga veebisaidi külastamise ja Oriflame'i rakenduse kasutamise puhul automaatselt järgmisi isikuandmeid:

o   tehniline teave, sh Teie arvuti internetti ühendamiseks kasutatava internetiprotokolli (IP) aadress, sisselogimise andmed, brauseri tüüp ja versioon, ajatsooni sätted, brauseri lisandmoodulite tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm;  

o   teave veebisaidi külastamise kohta, sealhulgas täielik internetiaadressi (URL) klikkimistee veebisaidile, selle kaudu ja sealt ära (sh kuupäev ja kellaaeg); Teie vaadatud või otsitud tooted; lehe reageerimisaeg, allalaadimise tõrked, teatud lehekülgede külastamise pikkus, lehe toiminguinfo (nt kerimine, klikid ja hiirega üleveeretamised); lehelt lahkumiseks kasutatud meetodid ning meie klienditeeninduse numbrile helistamiseks kasutatud telefoninumber; ja

o   äriühingu poolt veebilehele salvestatud küpsiste kaudu saadud teave - vt lisateavet tagapool.

Kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse ja mis on selle kasutamise õiguslik alus?

Nii ettevõte kui Teie Sponsorid töötlevad eespool nimetatud isikuandmeid sõltumatu andmetöötlejana. Igaüks neist töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1.     Ettevõtte poolne töötlemine

·         Lepingust tulenev vajadus Kui seda on vaja Teiega lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, näiteks kui teete ostu.  See hõlmab Teie identiteedi kontrollimist, maksete vastuvõtmist, Teiega suhtlemist, klienditeeninduse pakkumist ning toodete, auhindade või teenuste kohaletoimetamise korraldamist või muul moel pakkumist.

·         Õigustatud huvid: Kui seda on vaja tema õigustatud huvide järgimiseks, eelkõige:

o   Lojaalsete klientide võrgustiku tõhusaks haldamiseks (sh võimaldades Teil suhelda teiste võrgustikku kuuluvate Lojaalsete klientidega);

o   Teiega suhtlemiseks (sh pakkudes Teile teavet, mis aitab Teil oma äri edendada (nt Teile õppematerjale ja koosviibimisi pakkudes);

o   Teie Lojaalsete klientide värbamise ja läbimüügi tulemuste (sh sisearuannete koostamise) analüüsimiseks;

o   Teid turu-uuringutes, küsitlustes või (äritegevuse ajakohastamise) konverentsidel osalema kutsumiseks;

o   ettevõttel oma toodete, sisu, teenuste ja veebisaidi nii võrgupõhiselt kui autonoomselt jälgimiseks, täiustamiseks, haldamiseks ja kaitsmiseks;

o   oma veebisaidi või toodete ja teenuste isikupärastamiseks ning Teie veebisaidi interaktiivsetes rakendustes osalemise võimaldamiseks;

o   tema eeskirjade ja reeglite teiepoolse täitmise jälgimiseks ja tagamiseks;

o   kõigi Teilt saabunud tema tooteid ja teenuseid või veebisaiti käsitlevate kaebuste uurimiseks ja käsitlemiseks;

o   mis tahes Lojaalse kliendi konto jälgimiseks, et ennetada, uurida ja/või teatada kehtivate õigusaktide kohaselt pettusest, terrorismist, valeandmete esitamisest, turvaintsidentidest või kuritegevusest; ja

o   Teile ja teistele pakutava reklaami tõhususe mõõtmiseks ja või mõistmiseks ning Teile asjakohase reklaami pakkumiseks (sh tarbijarahulolu ja sarnaste uuringute läbiviimiseks).

·         Vastavus õigusnormidele: Tagada kohaldatavate seaduste järgimine ning ettevõtte õigustatud ärihuvide ning seaduslike õiguste kaitse, sh kasutamine seoses juriidiliste nõuete, vastavuse, regulatiivsete, maksu- ja uurimiseesmärkidel (sh sellise teabe avalikustamine seoses kohtumenetluse või kohtuvaidlustega). 

·         Nõusolek: Alljärgnevatel tingimustel saadab ettevõte Teile otsereklaami seoses ettevõtte toodete ja teenustega, mis on sarnased Teie poolt juba ostetud või muude ettevõtte, selle sidusettevõtete ja hoolikalt valitud partnerite poolt pakutavate toodete ja teenustega. Seda saadetakse ainult siis, kui olete andnud ettevõttele vastava nõusoleku Lojaalseks kliendiks registreerumise protsessis või veebilehel oma võrgupõhise konto ("minu leheküljed") kaudu, või (seal, kus see on lubatav) Teile on antud võimalus loobuda.  Saate otsereklaamist loobuda järgmiselt: 1) järgides otse teadaandes toodud juhiseid; 2) muutes oma reklaamieelistusi veebilehel oleva oma võrgupõhise konto ("minu lehed") kaudu; või 3) kontakteerudes firma klienditeenindusega aadressil klienditeenindus@oriflame.com.

2.   Teie Sponsorite poolne töötlemine

·         Õigustatud huvid: Kui seda on vaja nende õigustatud huvide järgimiseks, eelkõige:

o   Lojaalsete klientide võrgustiku tõhusaks haldamiseks (sh võimaldades Teil suhelda teiste võrgustikku kuuluvate Lojaalsete klientidega);

o   Teie saadetud mis tahes kommentaaridele ja kaebustele vastamiseks;

o   Teiega suhtlemiseks (sh Teid Teie äritegevust tõhustada aitava teabega varustamiseks ja Teid kohtumistele kutsumiseks); 

o   Teie Lojaalsete klientide värbamise ja läbimüügi tulemuste (sh sisearuannete koostamise) analüüsimiseks ja

o   Teid koolitustel ja Lojaalsete klientide võrgustiku koosolekutel osalema kutsumiseks.

·         Vastavus õigusnormidele: Tagamaks kohaldatavate seaduste järgimist ning Teie Sponsorite õigustatud ärihuvide ja seaduslike õiguste kaitset, sh kasutamist seoses juriidiliste nõuete, vastavuse, regulatiivsete, maksu- ja uurimiseesmärkidega (sh sellise teabe avalikustamine seoses kohtumenetluse või kohtuvaidlustega).

·         Nõusolek: Alljärgnevatel tingimustel võivad Teie Sponsorid saata Teile otsereklaami seoses ettevõtte toodete ja teenustega, mis on sarnased Teie poolt juba ostetud või muude ettevõtte, selle sidusettevõtete ja hoolikalt valitud partnerite poolt pakutavate toodete ja teenustega. Seda saadetakse ainult siis, kui olete andnud oma Sponsoritele selleks nõusoleku Lojaalseks kliendiks registreerumise protsessis või veebilehel oma võrgupõhise konto ("minu leheküljed") kaudu, või (seal, kus see on lubatav) Teile on antud võimalus loobuda.  Saate otsereklaamist loobuda järgmiselt: 1) järgides otse teadaandes toodud juhiseid; 2) muutes oma reklaamieelistusi veebilehel oleva oma võrgupõhise konto ("minu lehed") kaudu; 3) kontakteerudes firma klienditeenindusega aadressil klienditeenindus@oriflame.com või pöördudes otse oma Sponsori poole.

Kellega ja kus jagatakse Teie isikuandmeid?

1.             Ettevõte jagab Teie isikuandmeid grupitasandi analüütika otstarbel firmaga Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Saksamaa.

2.            Ettevõte ja Teie Sponsorid võivad jagada Teie isikuandmeid järgmiste isikutega:

·         valitsusasutused ja/või õiguskaitseorganid, kui see on vajalik eespooltoodud põhjustel, kui see on seadusega ette nähtud või kui see on vajalik tema enda õigustatud huvide õiguskaitse tagamiseks kooskõlas kohaldatavate seadustega;

·         kolmanda osapoole teenusepakkujad ja kontserni ettevõtted, kes töötlevad neid ettevõtte või Teie Sponsorite nimel eespool nimetatud eesmärkidel.  Sellised kolmandad isikud hõlmavad muuhulgas kullereid Teie (EMPs asuvate) tellimuste kohaletoimetamiseks, (EMPs asuvaid) klienditeenindustoiminguid ning (EMPs asuvaid) reklaamiteenuse osutajaid jne;

·         Sponsorite endi hulgas (pidage meeles, et see tähendab ainult Teie Sponsorit koos Teie Sponsori ülaliinidega Lojaalsete klientide võrgustikus) ja

·         VIP kliendid, kes ei olnud Teie poolt vihjatud, kuid kelle firma on nende registreerimisel VIP kliendina Teile määranud, et VIP klient saaks Teiega ühendust võtta ja Oriflame'i toodetest ja teenustest rohkem kuulda.

Milliseid küpsiseid veebisaidil kasutatakse?

Veebisait kasutab Teie veebilehe muudest kasutajatest eristamiseks küpsiseid (väikesi veebisaidi kasutaja kõvakettale salvestatavaid faile). See aitab meil pakkuda Teile kvaliteetseid kogemusi, kui Te veebilehte sirvite ja võimaldab meil ka veebilehte täiustada.  Kasutame küpsiseid, et analüüsida teabe liikumist; kohandada teenuseid, sisu ja reklaami; mõõta reklaami tõhusust; ning edendada usaldust ja ohutust. 

Pakume teatud teenuseid, mis on saadaval ainult küpsiste kasutamise teel. Küpsiste liigid on üldjoontes järgmised:

1.     Rangelt vajalikud küpsised

Mõned küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud. Nt mõned küpsised võimaldavad meil tuvastada registreeritud kasutajad ja tagada, et nad saaksid veebisaidile juurde pääseda. Kui registreeritud kasutaja valib need küpsised ära keelata, siis ei pruugi kasutaja kogu veebilehel olevale sisule ligi pääseda.

2.   Analüütilised küpsised

Teisi küpsiseid võib kasutada kasutajate poolse veebisaidi kasutamise analüüsimiseks ja saidi toimivuse seiramiseks. See võimaldab meil pakkuda kvaliteetset kogemust, kohandades pakutavat ja kiiresti tuvastada ja lahendada mis tahes üles kerkivaid probleeme. Näiteks võib analüütilisi küpsiseid kasutada, et jälgida, millised leheküljed on kõige populaarsemad ja määrata, miks mõned lehed saavad tõrketeateid. 

3.   Eelistuste küpsised

Eelistuste küpsised võimaldavad meil meelde jätta kasutaja eelistused ja kohandada veebisaiti/rakendust, pakkumaks täiustatud funktsioone.

4.   Sihtküpsised

Me võime kasutada küpsiseid, et varustada kasutajaid neile ja nende huvidele vastavaid Oriflame'i tooteid promovate reklaamidega. Pange tähele, et me ei luba kolmandatel isikutel reklaamida oma tooteid ja teenuseid meie kodulehel/rakendustes. 

5.   Google Analytics

Me kasutame Google Analytics'it, et mõsta, kuidas külastajad meie saitidel ja rakendustel tegutsevad. See tähendab, et kui külastate meie veebisaiti või kasutate mõnda meie mobiilset rakendust, saadab brauser Google'ile automaatselt teatud teabe. See hõlmab näiteks külastatava lehe veebiaadressi ja Teie IP-aadressi. Leiate üksikasjad selle kohta, kuidas Google'i tehnoloogia andmeid kogub ja töötleb, vajutades lingile  https://www.google.com/policies/privacy/Partners/.

Kui Te ei soovi oma brauseris Google Analytics'it kasutada, saate installida Google Analytics'i brauseri lisandmooduli. Rohkem informatsiooni Google Analytics'i ja Google'i isikuandmete kaitse põhimõtete kohta leiate siit.

Kasutajatel on õigus igal ajal küpsistest keelduda, kui nende brauser seda võimaldab, kuigi nii tegutsemine võib segada veebisaidi kasutamist nende poolt. Täpsema informatsiooni küpsiste blokeerimise mooduste kohta leiab siit (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Üksikasjalikum teave selle kohta, kuidas ettevõtted küpsiseid kasutavad, on saadaval siin (http://www.allaboutcookies.org/).

Käesoleva eeskirja muudatused

Kõik muudatused, mida sellesse eeskirja edaspidi võidakse teha, avaldatakse veebilehel ja vajaduse korral teavitatakse Teid neist e-posti teel või muul viisil. Muudatused on saadaval ka meie ruumides.

Kust leida rohkem teavet mu isikuandmete töötlemise kohta?

Lisateavet säilitamisperioodide, rahvusvaheliste ülekannete, kontaktandmete ja oma õiguste kohta leiate meie täielikumalt Isikuandmete kaitse KKK lehelt või mõned olulisemad ka allpool.

___________________________________

LISA - KKK

1.     Millised õigused mul oma isikuandmete osas on?

Teil on õigus paluda ettevõttelt ja oma Sponsoritelt:

1.     oma isikuandmete koopia (üldkasutataval elektroonilisel kujul, kui teete sellise taotluse elektrooniliselt);

2.    oma isikuandmete parandamist (kui need on ebatäpsed, mittetäielikud või aegunud);

3.   oma isikuandmete portimist (st Teile või teisele vastutavale andmetöötlejale edastamist struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul);

4.   oma isikuandmete kustutamist; või

5.    nende töötlemise piiramist (st töötlemine ajutiselt peatub (välja arvatud määral, mil isikuandmeid  jätkuvalt säilitatakse)).

Teil on ka õigus esitada vastuväiteid mõningasele töötlemisele, mis põhineb meie õigustatud huvidel, ning töötlemisele otsereklaami eesmärkidel. Lisaks, kui ettevõte ja/või Teie Sponsorid on taotlenud Teie nõusolekut Teie andmete töötlemiseks, on Teil õigus see nõusolek eespool kirjeldatud viisil tagasi võtta. 

Mõnes olukorras on need õigused piiratud, näiteks kui ettevõte ja/või Teie Sponsorid suudavad tõendada, et Teie isikuandmete töötlemist nõuab seadus. Mõnel juhul võib see tähendada, et nad saavad säilitada andmeid ka siis, kui nõusolek tagasi võtta.

Kui ettevõte ja/või Teie Sponsorid nõuavad, et Teie isikuandmed vastaksid juriidilistele või lepingulistele kohustustele, siis on selliste andmete esitamine kohustuslik: kui selliseid andmeid ei esitata, siis ei ole ettevõttel ja/või Teie Sponsoritel võimalik hallata oma lepingulist suhet teiega või täita neile pandud kohustusi. Eespool oleme kirjeldanud, milliseid andmevälju olete kohustatud esitama, ning nende mitteesitamise tagajärgi. 

Firma ja Teie Sponsorid loodavad, et nad leiavad vastused mis tahes küsimustele, mis Teil võivad Teie isikuandmete töötlemise viiside osas olla. Kui Teil on muresid Teie isikuandmete töötlemise mooduste osas, võite võtta ühendust:

1.     Ettevõtte: Ettevõtte andmekaitseametnikuga saab ühendust aadressil andmekaitse@oriflame.com. Samuti võite meiega ühendust võtta järgmisel aadressil: Olevimägi 16, 10123 Tallinn; ja/või

2.   Teie Sponsor: Kasutades Lojaalseks kliendiks registreerimise protsessi ajal saadetud kinnitusmeilis olevaid kontaktandmeid või kontaktandmeid, mis on ära toodud igas teates, mille oma Sponsorilt saate. 

Kui Teil on lahendamata probleeme, on Teil õigus esitada kaebus ka andmekaitseasutustele. Asjaomane andmekaitseasutus on Teie alalise asukohariigi, töökoha või üldmääruse rikkumise riigi järelevalveasutus.

2.   Kui kaua Te mu andmeid hoiate?

Ettevõte ja Teie Sponsorid hoiavad Teie isikuandmeid senikaua, kuni kestab Teie lepinguline suhe ettevõttega ja ka pärast selle suhte lõppu nii kaua kui vaja, et täita käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärke.

Seadused võivad nõuda ettevõttelt ja Teie Sponsoritelt isikuandmete teatava ajavahemiku jooksul säilitamist. Muudel juhtudel säilitavad ettevõte ja Teie Sponsorid  pärast teiega suhte lõpetamist andmeid asjakohase aja jooksul enda hagiavalduste eest kaitsmiseks või oma äritegevuse haldamiseks. 

Lisateavet ettevõtte ja Teie Sponsorite andmete säilitamise tavade kohta leiab siit.

3.   Kuhu Te mu andmed saadate?

Ettevõte ja Teie Sponsorid kavatsevad Teie isikuandmed toimetada (sh salvestada) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) (st kõik 27 ELi liikmesriiki, Island, Liechtenstein ja Norra) asuvatesse riikidesse , mis ei pruugi pakkuda sama kaitstuse taset, nagu EMP-riigid. Eelkõige Indiasse, USAsse ja Šveitsi.

Kui see on nii ja kui andmed edastatakse ettevõtte partnerile või edasimüüjale riigis, mille kohta ELi Komisjon ei ole teinud piisava kaitse otsust, on isikuandmed piisavalt kaitstud Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimuste abil, (mida rakendatakse üldmääruse artikli 46 (2) kohaselt). Kui Teil on küsimusi lepingu tüüptingimuste kohta ja /või sooviksite saada neist koopia, pöörduge palun ettevõtte andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@oriflame.com .