SOOVITAME KÄESOLEVA LITSENTSI TINGIMUSI HOOLIKALT LUGEDA

SEDA RAKENDUST OSTES VÕI ALLA LAADIDES NÕUSTUTE KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA. KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, ÄRGE RAKENDUST OSTKE EGA ALLA LAADIGE

Mobile application end-user licence agreement

Kes me oleme ja mida see leping reguleerib

Meie, Oriflame Eesti OÜ, Olevimägi 16, 10123 Tallinn, anname Teile litsentsi alljärgneva vara kasutamiseks:

·         mobiilirakenduste tarkvara ÄRIRAKENDUS (Business App) V 4. (rakendus) ja selle mis tahes värskendusi ja täiendusi.

·         Sellega seotud elektrooniline dokumentatsioon (Dokumentatsioon).

·         Teenus, millega ühendud selle rakenduse kaudu ja sisu, mida läbi selle pakume (Teenus).

nendes tingimustes lubatud viisil.

1.       Teie isikuandmete kaitse:

Seoses siinse eeskirjaga kogutakse Teie kohta järgmist tüüpi isikuandmeid:

1.1.  Teilt kogutavad isikuandmed:

see on teave, mida te meile annate, täites vorme rakenduses mis tahes rakenduse saidil, abistavatel teenuste saitidel või mobiilile optimeeritud veebisaidil (edaspidi koos: meie saidid) või meiega teateid vahetades (nt e-posti või võrguvestluse teel). See hõlmab teavet, mida esitate, kui registreerute rakenduse kasutamiseks,  laadite alla või registreerite mõne rakenduse, tellite meie mis tahes teenuseid, otsite rakendust või teenust, teete rakendusesisese ostu, jagate andmeid rakenduse sotsiaalmeedia funktsioonide kaudu ning kui teatate probleemidest seoses mõne rakenduse, meie teenuste või mõne meie saidiga. Kui te meiega ühendust võtate, salvestame selle kirjavahetuse. Teie antud teave võib sisaldada järgmisi andmeid:

(i)            Teie nimi

(ii)           Mobiilinumber

(iii)         E-posti aadress

(iv)         Postiaadress

(v)          Sünniaeg

(vi)         Teie vanus

(vii)       Teie sugu

(viii)      Teie foto

(ix)         Teie lojaalse kliendi number

1.2. Teilt kogutavad isikuandmed:

1.2.1. Me töötleme isikuandmeid, mis on seotud Teie ostuajaloo, edukusplaani taseme, tulemuslikkuse ja värbamisega ning jagame osa neist/kõiki neid andmeid Teie Sponsoritega nende alanevate võrgustike haldamiseks.

1.2.2. Töötleme seoses Teie lojaalseks kliendiks registreerumise protsessi eduka lõpuleviimisega järgmisi Teid käsitlevaid isikuandmeid:

1.2.2.1.              ainulaadne konsultandinumber;

1.2.2.2.              liikmesuse alguspäev; ja

1.2.2.3.              liikmesuse aastapäev.

1.3.  Lisaks sellele kogume iga veebisaidi külastamise ja Oriflame'i rakenduse kasutamise puhul automaatselt järgmisi isikuandmeid:

1.3.1. tehniline teave, sh Teie arvuti internetti ühendamiseks kasutatava internetiprotokolli (IP) aadress, sisselogimise andmed, brauseri tüüp ja versioon, ajatsooni sätted, brauseri lisandmoodulite tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm;  

1.3.2. teave veebisaidi külastamise kohta, sealhulgas täielik internetiaadressi (URL) klõpsamistee veebisaidile, selle kaudu ja sealt ära (sh kuupäev ja kellaaeg); Teie vaadatud või otsitud tooted; lehe reageerimisaeg, allalaadimise tõrked, teatud lehekülgede külastamise pikkus, lehe toiminguinfo (nt kerimine, klikid ja hiirega üleveeretamised); lehelt lahkumiseks kasutatud meetodid ning meie klienditeeninduse numbrile helistamiseks kasutatud telefoninumber; ja

1.3.3. äriühingu poolt veebilehele salvestatud küpsiste kaudu saadud teave - vt lisateavet tagapool.

1.4.  Kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse ja mis on selle kasutamise õiguslik alus?

Meie ja Teie Sponsorid töötlevad eespool nimetatud isikuandmeid sõltumatu andmetöötlejana. Igaüks neist töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1.4.1. Ettevõte töötleb

·         Lepingust tulenev vajadus: Kui seda on vaja Teiega lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, näiteks kui teete ostu.  See hõlmab Teie identiteedi kontrollimist, maksete vastuvõtmist, Teiega suhtlemist, klienditeeninduse pakkumist ning toodete, auhindade või teenuste kohaletoimetamise korraldamist või muul moel pakkumist.

·         Õigustatud huvid: Kui seda on vaja tema õigustatud huvide järgimiseks, eelkõige:

§  Lojaalsete klientide võrgustiku tõhusaks haldamiseks (sh võimaldades Teil suhelda teiste võrgustikku kuuluvate lojaalsete klientidega);

§  Teiega suhtlemiseks (sh pakkudes Teile teavet, mis aitab Teil oma äri edendada (nt Teile õppematerjale ja koosviibimisi pakkudes);

§  Teie lojaalsete klientide värbamise ja läbimüügi tulemuste (sh sisearuannete koostamise) analüüsimiseks;

§  Teid turu-uuringutes, küsitlustes või (äritegevuse ajakohastamise) konverentsidel osalema kutsumiseks;

§  ettevõttel oma toodete, sisu, teenuste ja veebisaidi nii võrgupõhiselt kui autonoomselt jälgimiseks, täiustamiseks, haldamiseks ja kaitsmiseks;

§  oma veebisaidi või toodete ja teenuste isikupärastamiseks ning Teie veebisaidi interaktiivsetes rakendustes osalemise võimaldamiseks;

§  oma eeskirjade ja reeglite Teiepoolse täitmise jälgimiseks ja tagamiseks;

§  kõigi Teilt saabunud tema tooteid ja teenuseid või veebisaiti käsitlevate kaebuste uurimiseks ja käsitlemiseks;

§  mis tahes lojaalse kliendi konto jälgimiseks, et ennetada, uurida ja/või teatada kehtivate õigusaktide kohaselt pettusest, terrorismist, valeandmete esitamisest, turvaintsidentidest või kuritegevusest; ja

§  Teile ja teistele pakutava reklaami tõhususe mõõtmiseks ja või mõistmiseks ning Teile asjakohase reklaami pakkumiseks (sh tarbijarahulolu ja sarnaste uuringute läbiviimiseks).

·         Vastavus õigusnormidele: tagada kohaldatavate seaduste järgimine ning ettevõtte õigustatud ärihuvide ning seaduslike õiguste kaitse, sh kasutamine seoses juriidiliste nõuete, vastavuse, regulatiivsete, maksu- ja uurimiseesmärkidel (sh sellise teabe avalikustamine seoses kohtumenetluse või kohtuvaidlustega).

·         Nõusolek: Alljärgnevatel tingimustel saadame Teile otsereklaami seoses ettevõtte toodete ja teenustega, mis on sarnased Teie poolt juba ostetud või muude meie, meie sidusettevõtete ja hoolikalt valitud partnerite poolt pakutavate toodete ja teenustega. Seda saadetakse ainult siis, kui olete andnud meile vastava nõusoleku lojaalseks kliendiks registreerumise protsessis või veebilehel oma võrgupõhise konto (“minu leheküljed") kaudu, või (seal, kus see on lubatav) Teile on antud võimalus loobuda.  Saate otsereklaamist loobuda järgmiselt: 1) järgides otse teadaandes toodud juhiseid; 2) muutes oma reklaamieelistusi veebilehel oleva oma võrgupõhise konto ("minu lehed") kaudu; või 3) kontakteerudes klienditeenindusega aadressil klienditeenindus@oriflame.com.

1.5.    Teie Sponsorid töötlevad

1.5.1. Õigustatud huvid: Kui seda on vaja nende õigustatud huvide järgimiseks, eelkõige:

·         Lojaalsete klientide võrgustiku tõhusaks haldamiseks (sh võimaldades Teil suhelda teiste võrgustikku kuuluvate lojaalsete klientidega);

·         Teie saadetud mis tahes kommentaaridele ja kaebustele vastamiseks;

·         Teiega suhtlemiseks (sh Teid Teie äritegevust tõhustada aitava teabega varustamiseks ja Teid ärikonsultantide kohtumistele kutsumiseks); 

·         Teie lojaalsete klientide värbamise ja läbimüügi tulemuste (sh sisearuannete koostamise) analüüsimiseks; ja

·         Teid koolitustel ja lojaalsete klientide võrgustiku koosolekutel osalema kutsumiseks.

1.5.2. Vastavus õigusnormidele: Tagamaks kohaldatavate seaduste järgimist ning Teie Sponsorite õigustatud ärihuvide ja seaduslike õiguste kaitset, sh kasutamist seoses juriidiliste nõuete, vastavuse, regulatiivsete, maksu- ja uurimiseesmärkidega (sh sellise teabe avalikustamine seoses kohtumenetluse või kohtuvaidlustega).

1.5.3. Nõusolek: Alljärgnevatel tingimustel võivad Teie Sponsorid saata Teile otsereklaami seoses meie toodete ja teenustega, mis on sarnased Teie poolt juba ostetud või muude meie, meie sidusettevõtete ja hoolikalt valitud partnerite poolt pakutavate toodete ja teenustega. Seda saadetakse ainult siis, kui olete andnud oma Sponsoritele selleks nõusoleku lojaalseks kliendiks registreerumise protsessis või veebilehel oma võrgupõhise konto ("minu leheküljed") kaudu, või (seal, kus see on lubatav) Teile on antud võimalus loobuda.  Saate otsereklaamist loobuda järgmiselt: 1) järgides otse teadaandes toodud juhiseid; 2) muutes oma reklaamieelistusi veebilehel oleva oma võrgupõhise konto ("Minu lehed") kaudu; 3) kontakteerudes klienditeenindusega aadressil klienditeenindus@oriflame.com või pöördudes otse oma Sponsori poole.

1.6.    Kellega ja kus jagatakse Teie isikuandmeid?

1.6.1. Kui olete Oriflame'i lojaalne klient, siis jagame Teie isikuandmeid Teie Sponsoriga ja Teie Sponsori ülaliinidega, kelle nimed avaldati Teile Oriflame'i lojaalseks kliendiks registreerumise ajal. Saate vaadata, kes Teist ettepoole jääjatest Teie andmeid töötleb, sisenedes oma lehele "Minu lehed" Oriflame'i veebisaidil.

1.6.2. Meie jagame Teie isikuandmeid grupitasandi analüütika otstarbel firmaga Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Saksamaa.

1.6.3. Meie ja Teie Sponsorid võivad jagada Teie isikuandmeid järgmiste isikutega:

1.6.3.1.              valitsusasutused ja/või õiguskaitseorganid, kui see on vajalik eespooltoodud põhjustel, kui see on seadusega ette nähtud või kui see on vajalik meie õigustatud huvide õiguskaitse tagamiseks kooskõlas kohaldatavate seadustega;

1.6.3.2.              kolmanda osapoole teenusepakkujad ja kontserni ettevõtted, kes töötlevad neid meie või Teie Sponsorite nimel eespool nimetatud eesmärkidel.  Sellised kolmandad isikud hõlmavad muuhulgas kullereid Teie (EMPs asuvate) tellimuste kohaletoimetamiseks, (EMPs asuvaid) klienditeenindustoiminguid ning (EMPs asuvaid) reklaamiteenuse osutajaid jne.;

1.6.3.3.              Sponsorite endi hulgas (pidage meeles, et see tähendab ainult Teie Sponsorit koos Teie Sponsori ülaliinidega Lojaalsete klientide võrgustikus);  ja

1.6.3.4.              VIP kliendid, kes ei olnud Teie poolt vihjatud, kuid kelle meie oleme nende registreerimisel VIP kliendina Teile määranud, et VIP klient saaks Teiega ühendust võtta ja Oriflame'i toodetest ja teenustest rohkem kuulda.

1.7.    Milliseid küpsiseid veebisaidil kasutatakse?

1.7.1. Veebisait kasutab Teie veebilehe muudest kasutajatest eristamiseks küpsiseid (väikesi veebisaidi kasutaja kõvakettale salvestatavaid faile). See aitab meil pakkuda Teile kvaliteetseid kogemusi, kui Te veebilehte sirvite ja võimaldab meil ka veebilehte täiustada.  Kasutame küpsiseid, et analüüsida teabe liikumist; kohandada teenuseid, sisu ja reklaami; mõõta reklaami tõhusust; ning edendada usaldust ja ohutust.

1.7.2. Pakume teatud teenuseid, mis on saadaval ainult küpsiste kasutamise teel. Küpsiste liigid on üldjoontes järgmised:

1.7.3. Rangelt vajalikud küpsised

Mõned küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud. Nt mõned küpsised võimaldavad meil tuvastada registreeritud kasutajad ja tagada, et nad saaksid veebisaidile juurde pääseda. Kui registreeritud kasutaja valib need küpsised ära keelata, siis ei pruugi kasutaja kogu veebilehel olevale sisule ligi pääseda.

1.7.4. Analüütilised küpsised

Teisi küpsiseid võib kasutada kasutajate poolse veebisaidi kasutamise analüüsimiseks ja saidi toimivuse seiramiseks. See võimaldab meil pakkuda kvaliteetset kogemust, kohandades pakutavat ja kiiresti tuvastada ja lahendada mis tahes üles kerkivaid probleeme. Näiteks võib analüütilisi küpsiseid kasutada, et jälgida, millised leheküljed on kõige populaarsemad ja määrata, miks mõned lehed saavad tõrketeateid.

1.7.5. Eelistuste küpsised

Eelistuste küpsised võimaldavad meil meelde jätta kasutaja eelistused ja kohandada veebisaiti/rakendust, pakkumaks täiustatud funktsioone.

1.7.6. Sihtküpsised

Me võime kasutada küpsiseid, et varustada kasutajaid neile ja nende huvidele vastavaid Oriflame'i tooteid edendavate reklaamidega. Pange tähele, et me ei luba kolmandatel isikutel reklaamida oma tooteid ja teenuseid meie kodulehel/rakendustes.

1.7.7. Google Analytics

Me kasutame Google Analytics'it, et mõsta, kuidas külastajad meie saitidel ja rakendustel tegutsevad. See tähendab, et kui külastate meie veebisaiti või kasutate mõnda meie mobiilset rakendust, saadab brauser Google'ile automaatselt teatud teabe. See hõlmab näiteks külastatava lehe veebiaadressi ja Teie IP-aadressi. Leiate üksikasjad selle kohta, kuidas Google'i tehnoloogia andmeid kogub ja töötleb, vajutades lingile  https://www.google.com/policies/privacy/Partners/.

Kui Te ei soovi oma brauseris Google Analytics'it kasutada, saate installida Google Analytics'i brauseri lisandmooduli. Rohkem informatsiooni Google Analytics'i ja Google'i isikuandmete kaitse põhimõtete kohta leiate siit.

Kasutajatel on õigus igal ajal küpsistest keelduda, kui nende brauser seda võimaldab, kuigi nii tegutsemine võib segada veebisaidi kasutamist nende poolt. Täpsema informatsiooni küpsiste blokeerimise mooduste kohta leiab siit (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Üksikasjalikum teave selle kohta, kuidas ettevõtted küpsiseid kasutavad, on saadaval siin (http://www.allaboutcookies.org/).

1.8.    Käesoleva eeskirja muudatused

Kõik muudatused, mida sellesse eeskirja edaspidi võidakse teha, avaldatakse veebilehel ja vajaduse korral teavitatakse Teid neist e-posti teel või muul viisil. Muudatused on saadaval ka meie ruumides.

1.9.    Kust leida rohkem teavet mu isikuandmete töötlemise kohta?

1.9.1. Lisateavet säilitamisperioodide, rahvusvaheliste ülekannete, kontaktandmete ja oma õiguste kohta leiate meie täielikumalt Isikuandmete kaitse KKK lehelt.

1.10.Kui kaua Te mu andmeid hoiate?

1.10.1.    Meie ja Teie Sponsorid hoiavad Teie isikuandmeid senikaua, kuni kestab Teie lepinguline suhe ja ka pärast selle suhte lõppu nii kaua kui vaja, et täita käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärke.

1.10.2.    Seadused võivad nõuda ettevõttelt ja Teie Sponsoritelt isikuandmete teatava ajavahemiku jooksul säilitamist. Muudel juhtudel säilitavad ettevõte ja Teie Sponsorid  pärast Teiega suhte lõpetamist andmeid asjakohase aja jooksul enda hagiavalduste eest kaitsmiseks või oma äritegevuse haldamiseks. 

1.11.Lisateavet Meie ja Teie Sponsorite andmete säilitamise tavade kohta leiab siit.

1.12.Kuhu Te mu andmed saadate?

Meie ja Teie Sponsorid kavatsevad Teie isikuandmed toimetada (sh salvestada):

1.12.1.     väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) (st kõik 27 ELi liikmesriiki, Island, Liechtenstein ja Norra) asuvatesse riikidesse , mis ei pruugi pakkuda sama kaitstuse taset, nagu EMP-riigid.

1.12.2.    Eelkõige Indiasse, USAsse ja Šveitsi.

1.12.3.    Kui see on nii ja kui andmed edastatakse ettevõtte partnerile või edasimüüjale riigis, mille kohta ELi Komisjon ei ole teinud piisava kaitse otsust, on isikuandmed piisavalt kaitstud Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimuste abil, (mida rakendatakse üldmääruse artikli 46 (2) kohaselt). Kui Teil on küsimusi lepingu tüüptingimuste kohta ja /või sooviksite saada neist koopia, pöörduge palun ettevõtte andmekaitseametniku poole aadressil andmekaitse@oriflame.com.

2.       Samuti võidakse kohaldada Apple iTunes'i poe tingimusi

Kui laadite rakenduse alla Apple'i seadmele (st iPhone või iPad), siis rakenduse ja dokumentatsiooni kasutusviise määrata Apple iTunes’i poe reeglid ja eeskirjad (https://www.apple.com / legal /), ja nende tingimuste asemel kehtivad Apple iTunes’i poe reeglid ja eeskirjad, kui nende vahel on erinevusi.

3.       Samuti võivad kehtida Google Play poe tingimused

Kui laadite rakenduse alla Androidi seadmele, siis võivad seda, kuidas saate rakendust ja dokumentatsiooni kasutada, määrata Google Play poe reeglid ja eeskirjad (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html), ja nende tingimuste asemel kehtivad Google Play poe reeglid ja eeskirjad, kui nende vahel on erinevusi.

4.       Operatsioonisüsteemi nõuded

Selle rakenduse jaoks on vaja Androidi või iOS-i nutitelefoni, kus on umbes 100 MB mälu ja operatsioonisüsteem Android +5.0 / iOS +9.0.

5.       Rakenduse tugi ja kuidas meile probleemidest teatada

5.1.    Tugi. Kui soovite lisateavet rakenduse või teenuse kohta või teil on probleeme nende kasutamisega, vaadake meie tugivahendeid aadressil www.oriflame.ee.

5.2.    Meie poole pöördumine (ka kaebustega). Kui arvate, et rakendus või teenused on vigased või valesti kirjeldatud või soovite mõnel muul põhjusel meiega ühendust võtta, siis palun saatke e-kiri meie klienditeenindustiimile aadressil klienditeenindus@oriflame.com.

5.3.    Kuidas me Teiega suhtleme. Kui peame Teiega ühendust võtma, siis me teeme seda e-postiga, SMS-iga või ettemakstud kirjaga, kasutades Teie poolt meile antud kontaktandmeid.

6.       Kuidas saate rakendust kasutada ja mitmel seadmel te seda võite kasutada

6.1.    Vastutasuks selle eest, et olete nõustunud neid tingimusi täitma, võite:

6.2.    alla laadida või voogedastada rakenduse koopia oma mobiilseadmesse ning vaadata, kasutada ja kuvada rakendust ja teenust sellistes seadmetes ainult isiklikuks otstarbeks.

6.3.    kasutada rakenduse ja teenuse lubatud kasutamist toetavat dokumentatsiooni;

6.4.    vastu võtta ja kasutada täiendavaid tasuta tarkvarakoode või rakenduse värskendusi, mis sisaldavad "plaastreid" ja vigade parandusi, mida me Teile pakkuda võime;

7.       Nende tingimustega nõustumiseks ja rakenduse ostmiseks peate olema 18-aastane

Nende tingimustega nõustumiseks ja rakenduse allalaadimiseks peate olema vähemalt 18-aastane. 

8.       Te ei või rakendust kellelegi teisele üle kanda

9.       Õiguse kasutada rakendust ja teenust ülaltoodud viisil anname isiklikult Teile. Kuigi Teil võivad olla eespool kirjeldatud jagamisõigused, ei või Te rakendust või teenust muul moel kellelegi teisele üle kanda ei raha ega muu tasu eest, ega ka tasuta. Kui müüte või kingite mis tahes seadme, millele rakendus on installitud, peate enne seadme üleandmist rakenduse eemaldama.

10.   Nende tingimuste muudatused

10.1.Võib juhtuda, et meil tuleb neid tingimusi muuta, et kajastada seaduste või parimate tavade muutusi või sisse viidud lisafunktsioone.

10.2.Me teavitame Teid kõigist muudatustest, saates Teile SMS-i, milles on üksikasjad muudatuse kohta või teate muudatuse kohta, kui Te järgmisel korral rakenduse käivitate.

10.3.Kui Te ei nõustu teatatud muudatustega, ei saa Te rakendust ja teenust jätkata.

11.   Rakenduse uuendused ja teenuse muutused

11.1.Aeg-ajalt võime rakendust automaatselt uuendada ja teenust muuta, et parandada jõudlust, tõhustada funktsionaalsust, kajastada operatsioonisüsteemi muudatusi või lahendada turbeprobleeme. Alternatiivina võime paluda sel põhjusel Teil endal rakendust uuendada.

11.2.Kui Te ei soovi selliseid värskendusi installida või kui Te loobute automaatsetest värskendustest, võib juhtuda, et Te ei saa enam rakendust ja teenuseid kasutada.

11.3.Rakendus töötab alati operatsioonisüsteemi praeguse või eelmise versiooniga (kuna seda võidakse aeg-ajalt uuendada) ja vastab selle kirjeldusele, mis Teile anti selle ostmise ajal.

12.   Kui Teie kasutatav telefon või seade kuulub kellelegi teisele

Kui laadite rakenduse alla või voogedastate selle mis tahes telefoni või muusse seadmesse, mis ei kuulu Teile, siis peab Teil selleks olema omaniku luba. Teie vastutate nende tingimuste täitmise eest, olenemata sellest, kas olete selle telefoni või muu seadme omanik või mitte.

13.   Võime Teie seadme kohta koguda tehnilisi andmeid

Kasutades rakendust või mõnda teenust, nõustute Te, et kogume ja kasutame tehnilist teavet seadmete kohta, milles Te rakendust ning sellega seotud tarkvara, riistvara ja välisseadmeid kasutate, et täiustada meie tooteid ja pakkuda Teile teenuseid.

14.   Võime koguda asukohateavet (kuid võite asukohateenused välja lülitada)

14.1.1.    Teatud teenused võivad kasutada Teie seadmetest saadetud asukohateavet. Saate selle funktsiooni igal ajal välja lülitada, lülitades seadmes rakenduse asukohateenuste seaded välja. Kui kasutate neid teenuseid, nõustute sellega, et meie ja meie sidusettevõtted ja litsentsisaajad võivad Teie asukohateavet ja päringuid edastada, koguda, säilitada, hooldada, töödelda ja kasutada asukohapõhiste ja teeliiklusel põhinevate toodete ja teenuste pakkumiseks ja parandamiseks.

14.1.2.    Võite igal ajal selliste andmete kogumise peatada, lülitades mobiilsideseadme asukohateenuste seaded välja.

15.   Me ei vastuta muude veebisaitide eest, millele te lingite

15.1.Rakendus või mis tahes teenus võib sisaldada linke teistele sõltumatutele veebisaitidele, mida ei paku meie. Sellised sõltumatud saidid ei ole meie kontrolli all ja me ei vastuta nende sisu ega nende isikuandmete kaitse eeskirjade (viimaste olemasolu korral) kontrollimise ja kinnitamise eest ega ole seda teinud.

15.2.Peate langetama oma sõltumatu hinnangu selle kohta, kas kasutada selliseid sõltumatuid saite, sealhulgas selle kohta, kas osta nende pakutavaid tooteid või teenuseid.

16.   Litsentsipiirangud

Nõustute, et Te ei:

16.1.üüri, rendi, all-litsentsi, laena välja, anna kasutada või ei tee muul viisil kättesaadavaks rakendust või teenust mis tahes vormis, tervikuna või osaliselt mis tahes isikule ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud lubatud jagamine;

16.2.kopeeri rakendust, dokumentatsiooni või teenuseid, välja arvatud osana rakenduse tavapärasest kasutamisest või kui see on vajalik tagavarakoopiate tegemiseks või operatsioonide turvalisuse tagamiseks;

16.3.transleeri, ühenda, kohanda, muuda, teisenda ega modifitseeri kogu rakendust, dokumentatsiooni või teenuseid ega nende osi ega luba rakendust või teenuseid või nende osi ühendada või liita teiste programmidega , välja arvatud juhul, kui see on vajalik rakenduse ja teenuste seadmetes kasutamiseks vastavalt käesolevate tingimustega;

16.4.pöördtransleeri, dekompileeri, pöördprojekteeri ega loo tuletisi, mis põhinevad rakenduse või teenuste tervikul või selle osal, ega püüa seda teha, välja arvatud juhul, kui selliseid toiminguid ei saa keelata, kuna need on vajalikud rakenduse dekompileerimiseks, et saada teavet, mis on vajalik sõltumatu programmi loomiseks, mida saab käigus hoida selle rakenduse või mõne muu programmiga (lubatud eesmärk) , ning tingimusel, et Teie selliste toimingute käigus saadud teavet:

16.4.1.    ei avaldata ega edastata ilma litsentsiandja eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandale isikule, kellele ei ole vaja seda avaldada või edastada lubatud eesmärgi saavutamiseks; ja

16.4.2.    ei kasutata tarkvara loomiseks, mis on oma väljenduselt rakendusele väga sarnane;

16.4.3.    hoitakse turvaliselt; ja

16.4.4.    kasutatakse ainult lubatud eesmärgi jaoks;

16.5.ja see teave järgib kõiki kohaldatavaid tehnoloogiakontrolli või ekspordi seadusi ja eeskirju, mis kehtivad rakenduse või mis tahes teenuse kasutatud või toetatud tehnoloogia suhtes.

17.   Lubatavad kasutuspiirangud

Te ei tohi:

17.1.kasutada rakendust või teenust ebaseaduslikul viisil, ebaseaduslikul eesmärgil või mis tahes viisil, mis ei vasta käesolevatele tingimustele; või tegutseda pettusega või pahatahtlikult, näiteks rakendusse, mis tahes teenusesse või operatsioonisüsteemi sisse häkkides või neisse pahatahtliku koodi või viiruseid või kahjulikke andmeid sisestades;

17.2.rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi ega mis tahes kolmanda osapoole õigusi seoses Teie rakenduse või mis tahes teenuse kasutamisega, sealhulgas materjalide esitamise teel (niivõrd, kuivõrd selline kasutamine pole nende tingimustega lubatud);

17.3.edastada mingit materjali, mis oleks laimav, solvav või muul viisil vastuolus Teie rakenduse või mis tahes teenuse kasutamisega;

17.4.kasutada rakendust ega ühtki teenust sellisel viisil, mis võiks kahjustada, blokeerida, üle koormata, kahjustada või ohustada meie süsteeme või turvalisust  või segada teisi kasutajaid; ja

17.5.koguda mingit teavet või andmeid ühestki teenusest või meie süsteemidest ega üritada dekrüpteerida mingeid edastusi teenuseid käitavatele serveritele või serveritest.

18.   Intellektuaalomandi õigused

18.1.Kõik rakenduses, dokumentatsioonis ja teenustes olevad intellektuaalomandi õigused kogu maailmas kuuluvad meile. Rakenduses ja teenustes olevad õigused on Teie jaoks litsentsitud (mitte müüdud). Teil ei ole rakenduses, dokumentides ega teenustes ega nende suhtes muid intellektuaalomandi õigusi, kui õigus kasutada neid vastavalt käesolevatele tingimustele.

19.   Meie vastutus Teie kahju eest

19.1.Kui me ei järgi neid tingimusi, oleme vastutav Teie kahju eest, mis on nende tingimuste meiepoolse rikkumise või meie mõistliku hoolsuse ja oskuste kasutamata jätmise prognoositav tulemus, kuid me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis ei ole prognoositav. Kahju on prognoositav, kui on ilmne, et see juhtub või kui nende tingimuste aktsepteerimise ajal nii Teie kui meie teadsime, et see võib juhtuda.

19.2.Me ei välista ega piira mingil viisil meie vastutust Teie ees, kui selline teguviis oleks ebaseaduslik. See hõlmab vastutust surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest või meie töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletusest või pettusest või petturlikust väärandmete esitamisest.

19.3.Me ei vastuta kahjude eest, mida te oleks saanud vältida, järgides meie nõuandeid tasuta pakutava värskenduse rakendamiseks ning kahju eest, mis tekkis põhjusel, et te ei järginud nõuetekohaselt paigaldusjuhiseid või jätsite kehtestamata meie soovitatud minimaalsed süsteeminõuded.

19.4.Me ei vastuta äriaktiivsuse languse eest. Kui kasutate rakendust mis tahes kaubandus-, äri- või edasimüügi eesmärgil, ei vastuta me Teie kasumikaotuse, ärikahju, äri katkemise või ärivõimaluste kadumise eest.

19.5.Rakenduse ja teenuste piirangud. Rakendus ja teenused on mõeldud ainult üldiseks teabe pakkumiseks ja meelelahutuseks. Nad ei anna nõu, millele peaksite toetuma. Enne rakendusest või teenusest saadud teabe põhjal tegutsema asumist või tegutsemisest hoidumist peate võtma professionaalset või erialast nõustamist. Kuigi me teeme mõistlikke jõupingutusi rakenduse ja teenuse pakutud teabe ajakohastamiseks, ei anna me selgelt ega kaudselt mingeid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi, et selline teave oleks õige, täielik ja ajakohane.

19.6.Palun varundage rakenduse sisu ja andmeid. Soovitame Teil varundada mis tahes rakendusega ühenduses kasutatav sisu ja andmeid, et kaitsta end rakenduse või teenuse probleemide korral.

19.7.Veenduge, et rakendus ja teenused oleksid Teie jaoks sobivad. Rakendust ja teenuseid pole välja töötatud Teie individuaalsete nõuete täitmiseks. Veenduge, et rakenduse ja teenuste võimalused ja funktsioonid (mida on kirjeldatud rakenduste saidil ja dokumentatsioonis) vastavad Teie nõuetele.

19.8.Me ei vastuta meie kontrolli alt välja jäävate sündmuste eest. Kui meie teenuste pakkumine või rakenduse või teenuste tugi viibib väljapoole meie kontrolli jääva sündmuse tõttu, siis võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust, et teavitada Teid ja võtame meetmeid viivituse mõju minimeerimiseks. Kui me seda teeme, ei vastuta me selle sündmuse poolt põhjustatud viivituste eest, kuid kui teil on märkimisväärse hilinemise oht, võite oma lepingu meiega lõpetada ja saada tagasimakse teenuste eest, mille eest olete tasunud, kuid mida te ei saanud.

20.   Kui te neid tingimusi rikute, võime lõpetada Teie õigused rakenduse ja teenuste kasutamiseks

20.1.Kui olete neid tingimusi tõsiselt rikkunud, võime lõpetada Teie õigused rakenduse ja teenuste kasutamiseks igal ajal, Teile sellest teatades. Kui Teie tehtut saab korda seada, anname Teile mõistliku võimaluse seda teha.

20.2.Kui lõpetame Teie õigused rakenduse ja teenuste kasutamiseks:

20.2.1.    peate lõpetama kõik nende tingimustega lubatud tegevused, sealhulgas rakenduse ja teenuste kasutamise;

20.2.2.    peate rakenduse kustutama või eemaldama kõigist Teie valduses olevatest seadmetest ning viivitamatult hävitama kõik rakenduse koopiad, mis Teil on ja kinnitama meile, et olete seda teinud;

20.2.3.    me võime kaugjuurdepääsu teel Teie seadmetele ligi pääseda ja rakenduse neist eemaldada ning lõpetada Teile teenustele juurdepääsu pakkumise.

21.   Me võime selle lepingu üle anda kellelegi teisele

Võime oma käesolevate tingimuste kohased õigused ja kohustused üle anda teisele organisatsioonile. Teavitame Teid alati kirjalikult, kui see juhtub, ja tagame, et üleandmine ei mõjuta Teie selle lepingu järgseid õigusi.

22.   Te vajate meie nõusolekut oma õiguste ülekandmiseks kellelegi teisele

Võite oma käesolevate tingimuste järgsed õigused või kohustused üksnes siis teisele isikule üle anda, kui oleme kirjalikult kokku leppinud.

23.   Kolmandatel isikutel õigusi ei ole

24.   Käesolev leping ei anna kolmandatele osapooltele mingeid õigusi ühegi lepingutingimuse jõustamiseks.

25.   Kui kohus leiab, et osa sellest lepingust on ebaseaduslik, jääb ülejäänud osa jõusse

Kõik nende tingimuste lõiked toimivad eraldi. Kui mõni kohus või asjaomane võimuorgan otsustab, et mõni neist on ebaseaduslik, jäävad ülejäänud punktid täies ulatuses jõusse.

26.   Isegi kui me lükkame selle lepingu jõustamise edasi, võime seda hiljem siiski jõustada

Isegi kui me lükkame selle lepingu jõustamise edasi, võime seda hiljem siiski jõustada. Kui me ei nõua kohe, et teete midagi, mida Te peate tegema nende tingimuste kohaselt, või kui me viivitame Teie vastu abinõude tarvitusele võtmisega selle lepingu rikkumise eest, ei tähenda see, et te ei peaks seda tegema ja see ei takista meil hilisemal ajal Teie vastu abinõusid tarvitusele võtmast.

27.   Millised seadused kehtivad selle lepingu suhtes ja kus saate algatada kohtumenetluse

Neid tingimusi reguleerib selle riigi õigus, kus litsentsiandja  tavapäraselt elab.

28.   Vaidluste alternatiivne lahendamine

Vaidluste alternatiivide lahendamine on protsess, mille puhul sõltumatu organ arutab vaidluse asjaolusid ja püüab neid lahendada, ilma et peaksite pöörduma kohtusse. Kui Te ei ole rahul sellega, kuidas oleme kaebusi lahendanud, võite pöörduda alternatiivse vaidluste lahendamise teenuse pakkuja poole. Meil on hea meel leppida alternatiivse vaidluste lahendamise teenuse pakkuja Teiega kokku või alternatiivina võite leida teenusepakkuja Euroopa Komisjoni veebisaidi kaudu siit https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home .chooseLanguage. Kui Te ei ole tulemustega rahul, võite siiski kohtumenetluse algatada. Lisaks pange palun tähele, et vaidlusi võib esitada internetis lahendamiseks Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormile.