VEEBIKLIENTIDE JA PÜSIKLIENTIDE

TINGIMUSED

Need tingimused (edaspidi „tingimused“) ja kõik neis viidatud dokumendid moodustavad pärast seda, kui olete nendega nõustunud, siduva lepingu (edaspidi „leping“), mille pooled on Oriflame Holdings BV registreeritud asukohaga Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, the Netherlands, KM: 006687702B01 (edaspidi „Oriflame“, „meie“, „meid“, „meile“) ja teie (edaspidi „teie“, „klient“).

Tingimused sätestavad juriidilised tingimused, mis reguleerivad Oriflame'i müügiplatvormi https://ee.oriflame.com (edaspidi „veebileht“) kasutamist toodete ostmiseks Eestis (edaspidi „territoorium“) ning on kõigi eelnevate kokkulepete, avalduste või kohustuste suhtes ülimuslikud. Oleme tingimused oma veebisaidil avaldanud ja teile kättesaadavaks teinud ning soovitame teil need tingimused ja kõik muud lepingu moodustavad dokumendid välja trükkida või salvestada ning need säilitada.

  1. SOBIVUS

Tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.1. Kinnitate ja tagate, et olete 18-aastane või vanem, või kui olete alla 18 aastat vana, kinnitate, et kasutate veebilehte oma vanema või seadusliku eestkostja teadmisel ja nõusolekul.

1.2. Samuti kinnitate ja tagate, et olete täielikult võimeline ja pädev täitma käesolevates Tingimustes sätestatud reegleid, kohustusi, kinnitusi, avaldusi ja garantiisid ning nende järgi toimima ja neid järgima.

1.3. Kinnitate ja tagate, et saate teha makseid krediitkaardiga või muu maksemeetodiga, mida veebileht võimaldab.

  1. TEIE KONTO

Kui registreerute veebilehe kaudu meie kliendiks („Püsiklient“), vastutate turvalise parooli valimise eest, mis peab sisaldama vähemalt 6 tähemärki, oma konto ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning oma arvutile või seadmele juurdepääsu piiramise eest ning nõustute võtma vastutuse kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie kontot või parooli kasutades. Jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest, sulgeda kontosid, eemaldada või muuta sisu või tühistada tellimusi omal äranägemisel.

  1. TOOTED

Oriflame’i tooted“ või „tooted on Oriflame'i kaubamärgi all müüdavad kosmeetikatooted ja nendega seotud tooted ning teatud toidulisandid. Kõik veebilehel esitatud tooted, hinnad, pakkumised ja kampaaniad kehtivad ja on siduvad ainult märgitud ajavahemikul või kui ajavahemikku pole märgitud, siis teie sirvimisseansi ajal. Veebilehel olevad toote üksikasjad sisaldavad toodete peamiste omaduste kirjeldusi.

Meie kataloogis või veebisaidil olevad toodete pildid on illustratiivsed: teile tarnitud toodete kuju, värv ja suurus võivad erineda meie kataloogis või veebisaidil toodud näidetest ning selliseid variatsioone ei loeta toote puuduseks.

4. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Tellimusi saate esitada, valides veebilehelt tooted, mida soovite osta. Tellimuse esitamist käsitletakse teie poolt meile esitatud valitud toodete ostupakkumusena.

4.2. Tellimus loetakse esitatuks, kui olete teinud järgmised toimingud:

4.2.1 olete valinud soovitavad tooted välja ja lisanud need „ostukorvi“; saate ostukorvi sisu igal ajal vaadata ja muuta, muutes toodete arvu, eemaldades tooteid ostukorvist või tühistades kogu ostukorvi sisu;

4.2.2 olete nende tingimustega sõnaselgelt nõustunud;

4.2.3 olete esitanud isikuandmed, mis on vajalikud teie tellimuse vastuvõtmiseks, töötlemiseks ja täitmiseks, sealhulgas teie kliendikonto haldamiseks, ning

4.2.4 olete valinud eelistatud tarne- ja makseviisi.

4.3. Pärast veebipõhise tellimuse esitamist pole seda enam võimalik saidi kaudu muuta; sellisel juhul peate võtma ühendust klienditeenindusega aadressil klienditeenindus@oriflame.com. Kui soovite tellimuse tühistada, vaadake punkti 9.

4.4. Kui oleme teie tellimuse vastu võtnud, saadetakse teile e-posti teel tellimuse kinnitus. Sellest hetkest jõustub müügileping. Meil on õigus keelduda teie tellimuse vastuvõtmisest seda põhjendamata. Sel juhul tagastame teile kogu teie tasutud summa.

4.5. Lisaks tellimuse kinnitusele saate üksikasjad teile tarnitavate toodete kohta ja kogu muu vajaliku teabe.

4.6. Kui esitate tellimuse veebis, palume pidada silmas järgmist:

4.6.1 need tingimused koos meie saadetud tellimuse kinnitusega moodustavad teie ja Oriflame'i vahel toodete ostu- ja müügilepingu (soovitame need salvestada või välja printida), vastasel juhul teavitame teid muu sidevahendi kaudu;

4.6.2 lepingu saab sõlmida üksnes eesti keeles ja mitte üheski muus keeles; ning

4.6.3 Oriflame järgib tingimuste punktis 18.3 sätestatud käitumisreegleid.

4.7. Tellimusi, mille olete esitanud ja mille eest on tasutud, pole võimalik tühistada, välja arvatud punktides 8 ja 9 kirjeldatud korras.

4.8. Tellimusi saab esitada päeva jooksul igal ajal, välja arvatud veebilehe uuendamisel, mil ligipääs võib olla piiratud.

4.9 Kõik tooted pole kogu aeg saadaval. Kui toodet tellimuse esitamise ajal laos pole, teeme mõistlikke jõupingutusi, teavitamaks teid sellest enne tellimuse lõplikku esitamist, et teil oleks võimalik tellimust muuta või sellest loobuda.

4.10 Veebileht võib piiratud ajavahemikel olla kättesaamatu hooldustööde tegemise tõttu või muudel tehnilistel põhjustel. Oriflame ei vastuta sellise kättesaamatuse eest ega sellest tulenevate nõuete eest, mille võivad esitada kliendid või muud külastajad. Veebilehel kirjeldatud toodete ja teenuste kättesaadavus ning selliste toodete ja teenuste kirjeldused võivad olenevalt asukohast ja ajastusest erineda.

5. HINNAD JA MAKSMINE

5.1 Kui pole teatatud teisiti, on veebilehel märgitud toodete hinnad toodete jaemüügihinnad, mis kehtivad tellimuse esitamise hetkel. Kõik hinnad on näidatud kohalikus vääringus ja sisaldavad KM.

5.2 Jätame endale õiguse muuta hindu igal ajal ja oma äranägemisel, ent hinnamuudatused nende toodete puhul, mille olete valinud enne oma tellimuse esitamist, ei moodusta osa meievahelisest lepingust, kui me pole selles teiega sõnaselgelt kokku leppinud.

5.3 Hinnad ei sisalda transpordi- ega kohaletoimetamiskulusid ega muid tasusid või lõive, mille kohta märgitakse tellimuse tegemise käigus sõnaselgelt, et tegemist on täiendavate hinnale lisanduvate tasudega, ning mille suurus võib oleneda teie valitud tarneviisist.

5.4 Kui teil on sooduskupong ja olete selle veebilehel näidatud viisil koodi sisestamisega aktiveerinud, lahutame selle väärtuse hinnast.

5.5 Toodete eest saab tasuda krediitkaardiga või muul siinsetes tingimustes nimetatud viisil. Aktsepteerime enamikku maksekaartidest.

5.6 Jätame endale makse saamisega seoses õiguse teha koostööd kolmandatest isikutest teenusepakkujatega. Väline teenusepakkuja võib saata teile arveid ja makseid puudutavaid teateid. Reeglina peavad kõik arved olema tasutud arvel märgitud tähtajaks. Maksete hilinemise korral arvestatakse viivist kehtiva keskpanga kehtestatud intressimäära alusel, samuti tuleb tasuda põhjendatud võlgade sissenõudmise kulud.

5.7 Et tagada internetis tehtavate kaardimaksete turvalisus, on kogu makseteave krüpteeritud. Oriflame teeb koostööd volitatud makseteenuste osutajatega ning krediitkaarditeavet töödeldakse nõuetekohaselt ja kooskõlas rahvusvahelise maksekaardi andmeturbestandardiga.

5.8 Kui pakume võimalust kasutada kaardimaksete otsearvelduse võimalust, on teil võimalik seda mugavat maksemeetodit selgelt väljendatud korraldusega valida. Sellisel juhul broneeritakse kõik edaspidised maksed teie maksekaardiga seotud arvelduskontol hetkel, mil tellimuse esitate, ning summa arvestatakse teie maksekaardiga seotud arvelduskontolt maha hetkel, mil Oriflame tellitud tooted välja saadab. Teil on võimalik loobuda otsearveldustest igal ajal, minnes selleks oma profiililehele ja klõpsates maksekaardi valikul.

5.9 Nõustute elektrooniliste arvete saamisega.

6. TARNE JA RISKI ÜLEKANDUMINE

6.1 Tellitud tooteid saab tarnida üksnes territooriumi piires.

6.2 Toodete tarnekoha valite teie oma tellimuses. Ülekaaluliste pakkide korral saadab logistikafirma teile kättetoimetamiskoha aadressi e-kirja või tekstisõnumiga.

6.3 Töötleme teie tellimust ja tarnime teie tellitud tooted esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui oleme teie tellimuse kinnitanud. Me ei vastuta tarneviivituste eest, mille on põhjustanud meist mitteolenevad asjaolud.

6.4 Toodete hävimise risk ja toodete omandiõigus läheb teile üle toodete kohaletoimetamise hetkel.

6.5 Oriflame ei vastuta tellimuse tarnimata jätmise, vale või hilinenud tarne eest, kui selle on põhjustanud teie esitatud valed või puudulikud andmed.

6.6 Jätame endale õiguse tühistada teie esitatud tellimus igal ajal ühepoolselt, kui meil on põhjendatult alust arvata, et olete mis tahes tingimusi rikkunud.

7. MEIE TOODETE VASTAVUS

Kinnitame, et Oriflame’i kosmeetikatooted on valmistatud kooskõlas standardiga EN ISO 22716:2007 „Kosmeetikatooted. Head tootmistavad. Juhised heade tootmistavade osas“ ning Oriflame’i tegevusjuhendiga.

 

 

8. TELLIMUSTE TÜHISTAMISE ÕIGUS

8.1. Järgime rangelt territooriumil kehtivaid toodete tagastamist käsitlevaid reegleid (täiendavat teavet vt punktist 9).

8.2 Ilma et see piiraks teie õigust tellimus tühistada ja toode tagastada, olete pärast tarnitud toote kättesaamist kohustatud kontrollima, ega see ei ole transpordi käigus kahjustunud. Teie (või isik, kes tooted teie nimel vastu võtab) peate kahjustusest/puudusest viivitamata teavitama klienditeenindust, esitades nõude koos kahjustuse/puuduse kirjeldusega. Võite saata nõude ka e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com.

9. TAGASTAMISÕIGUS JA TAGASIMAKSED

 

9.1 Te võite tühistada too(de)te tellimuse seda põhjendamata punktis 9.2 sätestatud ajavahemiku jooksul. See tähendab, et selle perioodi jooksul on teil juhul, kui mõtlete ümber või otsustate muul põhjusel, et ei soovi toodet endale jätta, õigus teatada meile oma otsusest tellimus tühistada ning tasutud summa tagasi saada.

9.2 Teil on õigus tühistada tellimus igal ajal, isegi pärast seda, kui olete saanud e-posti teel tellimuse kinnituse või kui klienditeenindus on teie tellimuse suuliselt kinnitanud, ent mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul arvates päevast, mil te toote või (kui teie tellimus sisaldas mitut toodet) viimase tellitud toote füüsiliselt enda valdusse saite.

9.3 Tellimuse tühistamiseks palume pöörduda klienditeeninduse poole telefoni teel numbril 697 6070 või e-posti aadressil klienditeenindus@oriflame.com. Tühistamisest teavitamiseks võite kasutada ka näidisvormi. Kui täidate vormi internetis ja esitate selle meie veebisaidi kaudu, saadame teile viivitamata püsival andmekandjal (nt e-posti teel) kinnituse selle kohta, et oleme tühistamisavalduse kätte saanud. Soovitame teil tühistamisteate koopia enda tarbeks alles hoida. Tühistamisõigust tuleb kasutada enne tühistamisperioodi lõppemist. Niisiis, kui saadate meile tühistamisteate e-posti või posti teel, jõustub tühistamine kuupäeval, mil te meile e-kirja saatsite või kirja postitasite. Kui teatate meile tühistamise soovist telefoni teel, jõustub tühistamine meile helistamise kuupäeval.

9.4 Teile tagastatakse kogu toodete eest tasutud summa ning muud kohaldatavad tarnekulud (välja arvatud lisakulud, kui valisite toodete kohaletoimetamiseks mõne muu tarneviisi peale kõige soodsama hinnaga standardse tarneviisi, mida pakume). Meil on õigus arvata tagastatavast summast maha tarnitud toodete väärtuse langus, kui väärtuse languse on tinginud asjaolu, et olete kasutanud toodet mittevajalikul viisil. Vastutate toote väärtuse languse eest üksnes ulatuses, mis tuleneb toote kasutamisest muul viisil, kui on vajalik toote olemusest, omadustest ja toimimisest tuleneval eesmärgil. Teeme tagasimakse vastavalt punktile 9.8 esimesel võimalusel ja igal juhul a) 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui oleme teilt tarnitud tooted tagasi saanud, või b) (kui see on varasem) 14 kalendripäeva jooksul päevast, mil esitasite meile tõendi selle kohta, et olete tooted tagasi saatnud, või c) kui tooteid ei tarnitud, siis 14 kalendripäeva jooksul pärast tühistamisteate meile saatmist punktis 9.3 kirjeldatud viisil. Kui olete tooted tagastanud meile sellepärast, et need olid puudustega või nende kirjeldus oli vale, kohaldatakse punkti 9.5.

9.5 Kui olete tagastanud tooted meile sellepärast, et need olid puudustega või nende kirjeldus oli vale, tagastame puudusega toote hinna täies ulatuses koos kõigi kohaldatavate tarnekulude ning muude mõistlike kuludega, mida olete kandnud seoses toote tagastamisega meile.

9.6 Meil on õigus teha tagasimakse krediitkaardile, deebetkaardile või kasutades muid teie kasutatud makseviise, kui te pole sõnaselgelt väljendanud muud soovi. Igal juhul ei kanna te tagasimaksega seoses mingeid kulusid.

9.7 Palume silmas pidada, et teatud tooted tarnitakse tervise või hügieeni kaalutlusel suletult ning tellimust ei saa tühistada ega neid tooteid tagastada, kui need on pärast kättesaamist avatud. Need tooted on veebilehel vastavalt tähistatud.

9.8 Kui tooted on teile kohale toimetatud:

9.8.1 peate tagastama tooted meile viivitamata ja igal juhul 14 kalendripäeva jooksul päevast, mil te tellimuse tühistasite / lepingu üles ütlesite. See nõue on täidetud, kui tagastate tooted enne 14 päeva möödumist;

9.8.2 kui tooted ei ole puudustega ega vale kirjeldusega (millisel juhul kohaldatakse punkti 9.5 sätteid), kannate toodete tagastamisega seoses kantud otsesed kulud teie; ja

9.8.3 olete seaduse järgi kohustatud hoidma tooteid oma valduses ja säilitama tooteid mõistliku hoolsusega sel ajal, kui need on teie valduses.

9.9 Teie seadusest tuleneva tühistamisõiguse üksikasjad ja selgitus selle kasutamise kohta, samuti soovituslik tagastusvorm on toodud punktis 4.5 kirjeldatud dokumentides. Saate tagastusvormi laadida alla ka siit.

9.10 Meil on seadusest tulenev kohustus tarnida teile lepingule vastavad tooted. Tarbijana on teil seadusest tulenev õigus puudusega või kirjeldusele mittevastava toote tagastamiseks. Neid seadusest tulenevaid õigusi ei mõjuta tingimuste punktis 5.9 sätestatud tagastamise kord. Territooriumil kehtivaid seaduslikke õigusi käsitlevaid nõuandeid on võimalik saada Tarbijakaitsest ja Tehnilise Järelevalve Ametilt.

9.11 Lisaks eeltoodule anname me kvaliteedigarantii igale Oriflame’i nime kandvale tootele ja kinnitame, et tooted on valmistatud meie poolt või meie tarvis ning need vastavad rangeimatele kvaliteedistandarditele. Oleme veendunud, et kliendid jäävad meie toodetega igati rahule. Seepärast anname toodetele Oriflame’i lisagarantii, mis võimaldab teil välja vahetada toode või saada täielik tagasimakse toote eest, millega te pole täielikult rahul. Toote eest makstud tasu tagasimakset tuleb taotleda 30 päeva jooksul arvates toote kättesaamise päevast. Seda garantiid ei kohaldata tahtlikult kahjustatud või valesti kasutatud toodetele. Kui teile pole edastatud teistsugust teadet, tagastatakse tooted ja tagasimaksed tehakse punkti 9 alampunktides sätestatud tingimustel. See garantii ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi.

10. ISIKUANDMED JA PRIVAATSUS

10.1. Veebilehel teavet esitades nõustute esitama enda kohta täpset, ajakohast ja täielikku teavet, kus vaja, ning nõustute sellist teavet vastavalt vajadusele uuendama („isikuandmed“). Kasutame ja säilitame veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid vastavalt kohaldatavale seadusele ja Oriflame'i privaatsusteatisele.

10.2 Te võite kutsuda teisi isikuid Oriflame Ilukogukonda ja kui nad liituvad (Püsiklientidena või Brändi Partneritena), on teil kui sõltumatul andmetöötlejal juurdepääs nende isikuandmetele teie ja nende liikmelisusega seotud eesmärkidel või nende nõusolekul e-turunduse eesmärgil. Selliste isikuandmete sõltumatu vastutava töötlejana:

10.2.1 garanteerite ja nõustute, et järgite kõiki kohaldatavaid andmekaitse- ja privaatsusseadusi;

10.2.2 võtate eelkõige asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest, eelkõige juhul, kui töötlemine hõlmab andmete edastamist võrgu kaudu, ning kõigi muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest.  Võttes arvesse tehnika taset ja nende rakendamise maksumust, tagavad need meetmed töötlemisest tulenevatele riskidele ja kaitstavate isikuandmete laadile vastava turvalisuse taseme; 

10.2.3 te teavitate Oriflame'i viivitamatult, kui saate teada mis tahes turvarikkumisest, mille tagajärjel isikuandmed juhuslikult või ebaseaduslikult hävitatakse, kaovad, muudetakse, avaldatakse loata või neile antakse juurdepääs, saates Oriflame'ile e-posti aadressil privacy@oriflame.com ning selgitades intsidendi olemust ja mõjutatud andmeid;

10.2.4 kui te saate mis tahes ajal isiku, kelle kohta te töötlete isikuandmeid, taotluse, millega taotletakse andmekaitsealaste õigusaktide kohaste õiguste kasutamist, siis täidate sellise taotluse kohaldatava õiguse poolt nõutud ulatuses ja kooskõlas Oriflame'i poolt teile aeg-ajalt esitatud põhimõtete, menetluste või koolitustega;

10.2.5 võite töödelda Isikuandmeid ainult kooskõlas liikmetele ja/või Oriflame'i Brändi Partneritena esitatud privaatsusteatega. Kui teie suhe Oriflame'iga lõpeb, garanteerite ja nõustute, et hävitate kõik teie valduses või teie kontrolli all olevad isikuandmed viivitamata.

10.3. Me võtame selgesõnaliselt maha igasuguse vastutuse karistuste, kulude, tasude ja üldiselt mis tahes kulutuste eest, mis teile võivad tekkida kohaldatavate andmekaitse- ja privaatsusseaduste rikkumise tagajärjel.

 

11. PÜSIKLIENDID

11.1. Püsikliendiks saab registreeruda, luues konto Oriflame'i veebilehel. Püsikliendina on teil õigus saada ainult Püsikleintide preemiaprogrammi soodustusi. Püsiklientidel kui jaeklientidel ei ole õigust osaleda üheski tuluplaanis, mis on mõeldud ainult Oriflame'i Brändi Partneritele, ja järelikult ei tohi te turustada meie ärivõimalust ega mingeid soodustusi, mis on suunatud ainult Oriflame'i Brändi Partneritele.

11.2 Oriflame ei anna mingeid garantiisid mis tahes programmide kättesaadavuse või käideldavuse kohta liikmetele või selle kohta, et need toovad liikmetele kaasa kindla sissetuleku taseme või muud eelised. Oriflame jätab endale õiguse uuendada ja muuta mis tahes Programme Püsiklientidele, sealhulgas eemaldada, peatada või muuta mis tahes soodustusi või mis tahes programmi või lisada uusi soodustusi või uusi programme igal ajal ja meie äranägemise järgi. Kõik Püsiklientide jaoks mõeldud programmide ülevaatused, muudatused või täiendused avaldatakse meie veebilehel ja/või teavitatakse teid nõuetekohaselt teie registreeritud e-posti aadressile ning need jõustuvad kuupäeval, mis on sätestatud sellises avaldamises ja/või teatises, kuid mitte kunagi vähem kui 30 päeva. Te olete ise vastutav selle eest, et hoida end kursis selliste muudatustega. Kõik sellised muudatused kogukonna Püsiklientide preemiaprogrammis ja muudes Püsiklientidele mõeldud programmides on teie poolt heaks kiidetud kui tingimus, et te jätkate registreeritud Püsikliendina, kaasa arvatud saidi edaspidine kasutamine ja toodete tellimine sellel. Me võime nõuda teie selgesõnalist nõusolekut, vastasel juhul loeme, et olete muudatustega nõustunud, kui jätkate toodete tellimist pärast muudatuste rakendamist. 

11.3 Teid teavitatakse, et Brändi Partnerid ja Püsikliendid on sõltumatud töövõtjad ja mitte Oriflame'i töötajad, agendid või esindajad ning nad ei ole mingil moel volitatud tegutsema meie nimel. Kõik teised teie poolt kutsutud Püsikliendid või Brändi Partnerid ostavad Oriflame'ilt Oriflame'i poolt avaldatud hindadega; nad valivad tooted ise ja teevad oma tellimused otse, mitte teie kaudu. Teil ei ole volitusi pidada läbirääkimisi ega tegutseda vahendajana Oriflame'i ja teie poolt kutsutud Püsiklientide või Brändi Partnerite vaheliste lepingute sõlmimisel. Samuti ei ole teil volitusi osta, müüa ega üldiselt sõlmida lepinguid meie nimel või meie nimel või mõne muu Oriflame'i kontserni kuuluva ettevõtte nimel ja nimel. Te tunnistate ja nõustute, et te ei ole "äriagent" territooriumil kehtivate seaduste tähenduses ning teil ei ole õigust saada mingit hüvitist või hüvitist, kui teie suhe Oriflame'iga lõpeb.

11.4 Brändi Partnerid on seotud meie eetikakoodeksi ja käitumisreeglitega. Me julgustame teid teavitama meie kohalikku esindust Brändi Partneri ebaõiglasest, agressiivsest või muul viisil sobimatust käitumisest. Püsikliendina peate järgima Brändi Partneri eetikakoodeksi ja käitumisreeglite kohaldatavaid käitumisreegleid, kui tutvustate Oriflame'i mõnele potentsiaalsele Püsikliendile või Brändi Partnerile.

11.5 Te võite alati valida registreerida end Oriflame'i Brändi Partneriks. Oriflame'i Brändi Partneriks registreerimisel lõpeb teie staatus Püsikliendina automaatselt. Täiendav teave Brändi Partnerite ja Püsiklientide liikmelisuse tõstmise ja madaldamise reeglite kohta on esitatud asjakohastes eeskirjades.

12. KAUBAMÄRGID JA AUTORIÕIGUS

12.1 Oriflame, meie logo ja meie toodetavate, pakutavate, müüdavate või levitatavate toodete või tootesarjade nimetused on Oriflame'i kontserni kaubamärgid. Kõik muud veebilehel kasutatavad kaubamärgid, teenindusmärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele, kes võivad olla Oriflame'iga seotud või Oriflame'i sponsoreeritud. Veebilehel esinevate märkide mis tahes kasutamiseks ja/või kopeerimiseks on vaja nende vastava omaniku sõnaselget nõusolekut.

12.2 Kogu veebilehel sisalduv või veebilehe kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, sealhulgas tarkvara või digitaalne kood, skriptid, tekst, kunstiteosed, fotod, graafika, logod, nuppude ikoonid, liikumatud või liikuvad pildid, video- ja heliklipid ning andmete kogumid („sisu“), kuulub Oriflame'ile, selle sisu tarnijateke või muudele vastavatele omanikele, kes võivad olla Oriflame'iga seotud või Oriflame'i sponsoreeritud. Meile mittekuuluva sisu on selle omanikud meile nõuetekohaselt litsentsinud ning seda kaitsevad volitamata kasutamise, kopeerimise ja levitamise eest autoriõigus, kaubamärgiõigus, avalikustamisõigus ning muud seadused ja rahvusvahelised lepingud.

12.3 Ilma meie sõnaselge kirjaliku loata, ei ole teil lubatud sisu tervikuna või selle mis tahes osa jäädvustada, reprodutseerida, esitada, üle kanda, müüa, litsentsida, muuta, sellest või selle põhjal tuletatud teoseid luua, seda uuesti avaldada, pöördprojekteerida, üles laadida, redigeerida, postitada, edastada, avalikult kuvada, raamida, linkida, levitada või kasutada. Nende tingimuste või veebilehe mingit sisu ei tohi tõlgendada kui otsest või kaudset litsentsi või õiguse andmist sisu kasutamiseks mis tahes viisil ilma meie või veebilehel kuvatud sisu või intellektuaalomandi omanikuks oleva kolmanda isiku eelneva kirjaliku loata.

12.4 Veebileht on kaitstud autoriõigusega. Veebilehe reprodutseerimine, kopeerimine, müümine, edasimüümine või sellega kauplemine on rangelt keelatud.

12.5 Sisu tingimustes sätestatust erinevat kasutamist käsitletakse nende tingimuste rikkumisena ning seda võidakse käsitleda autoriõiguse ja/või disainiõiguste lahenduse ja/või patendi rikkumisena. Nõustute mitte kasutama sisu ebaseaduslikel eesmärkidel ega rikkuma meie või teiste õigusi. Nõustute mitte sekkuma (või lubama kolmandal isikul teie registreeringut sekkumiseks kasutada) veebilehe tavapärastesse protsessidesse või kasutamisse teiste poolte poolt, sealhulgas mitte püüdma pääseda ligi saidi administratiivsetele aladele.

 

13. LÕPETAMINE, MUUTMINE

13.1 Otsustame mis tahes ajal oma äranägemisel, kas teie tegevus on kooskõlas nende tingimustega või mitte. Tingimuste mis tahes rikkumine võib piirata teie juurdepääsu kogu veebilehele või selle osale ja selle kasutamist.

13.2 Kui me ei nõua, et täidaksite ükskõik millist nendest tingimustest tulenevat kohustust või kui me ei rakenda oma õigusi teie vastu või kui sellega viivitame, ei tähenda see, et oleme teie suhtes oma õigustest loobunud, ega seda, et te ei pea neid kohustusi täitma. Kui loobume teie lepinguliste kohustuste täitmatajätmise käsitlemisest, teeme seda ainult kirjalikult ning see ei tähenda, et loobuksime automaatselt mis tahes hilisemast kohustuste täitmatajätmise käsitlemisest.

13.3 Jätame endale õiguse seda veebilehte või selle mis tahes osi muuta või selle kasutusest eemaldada ilma teile või mis tahes kolmandale isikule sellest ette teatamata.

14. VEAD JA PARANDUSED

Võime oma veebilehel avaldada linke, mis viivad kolmandate isikute veebilehtedele või allikate juurde. Selliste linkide jagamine ei kujuta endast meie vastutust teabele, tootele või teenusele, milleni te lingi kaudu jõuate. Me ei vastuta interneti mis tahes osa, sealhulgas teiste veebilehtede, millega meie veebileht võib olla seotud või millele meie veebilehe kaudu juurde pääseb, sisu ega funktsioneerimise eest. Andke meile teada kõigist vigadest või sobimatust materjalist, kui olete need avastanud veebilehtedelt, millega see veebileht on seotud.

15. LINGID

Võime oma veebilehel avaldada linke, mis viivad kolmandate isikute veebilehtedele või allikate juurde. Selliste linkide jagamine ei kujuta endast meie vastutust teabele, tootele või teenusele, milleni te lingi kaudu jõuate. Me ei vastuta interneti mis tahes osa, sealhulgas teiste veebilehtede, millega meie veebileht võib olla seotud või millele meie veebilehe kaudu juurde pääseb, sisu ega funktsioneerimise eest. Andke meile teada kõigist vigadest või sobimatust materjalist, kui olete need avastanud veebilehtedelt, millega see veebileht on seotud.

16. KAEBUSTE LAHENDAMINE JA VAIDLUSED

16.1 Teil on alati õigus esitada kaebus, küsimus või päring Oriflame’i klienditeenindusele aadressil klienditeenindus@oriflame.com. Kui te pole Oriflame’i klienditeeninduse antud vastusega rahul, võite pöörduda Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni kui Eetikakoodeksi haldaja poole.

16.2 Ilma et see piiraks meie vastastikust õigust anda kohtusse kõik veebilehe kasutamise või meilt ostetud toodetega seotud küsimused, anname endast parima, et lahendada kõik sellised vaidlused sõbralike läbirääkimiste teel, et püüda kohtusse pöördumise asemel leida pigem mõlemale osapoolele vastuvõetav lahendus. Arutage probleeme esmalt meie klienditeenindusega ja esitage nõuded neile. Teil on aga igal ajal õigus mis tahes nõudega pöörduda ka territooriumi tarbijate nõustamisinstitutsiooni poole.

 

17. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Siinsete tingimuste suhtes kohaldatakse territooriumi õigust ning kõik siinsetest tingimustest tulenevad või nendega seotud vaidlused lahendatakse üksnes territooriumi pädevates kohtutes. 

18. ÜLDSÄTTED

18.1. Oriflame ei vastuta teie e-posti aadressile sõnumite või teadete edastamise blokeerimise eest edastava meiliserveri administraatori poolt ega e-kirjade eemaldamise või blokeerimise eest teie arvutisse installitud tarkvara poolt.

18.2. Oriflame järgib rangelt Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni, Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) ja ülemaailmse otsemüügiühingute föderatsiooni (WFDSA) tegevusjuhendit (WFDSA otsemüügi eetikakoodeks). Oriflame nõuab, et tema Brändi Partnerid toimiksid ranges kooskõlas nende reeglitega, mida on rakendatud Oriflame’i eetikakoodeksis ja käitumisreeglites.

18.3 Võime oma lepingust tulenevad õigused ja kohustused anda üle teisele organisatsioonile, kuid see ei mõjuta teie õigusi ega meie kohustusi, mis tulenevad nendest tingimustest.

18.4 Võite oma tingimustest tulenevad õigused või kohustused teisele isikule üle anda ainult siis, kui oleme selleks andnud kirjaliku nõusoleku. Kui olete ostnud toote kingituseks, võite punktis 7 sätestatud garantii anda üle kingi saajale ilma, et peaksite meilt nõusolekut küsima.

18.5 Iga leping on teie ja meie vahel. Ühelgi teisel isikul ei ole õigust ühtki selle tingimust jõustada. Kuigi teie ostetud kingi saajal on õigus punktis 7 sätestatud garantiile, ei ole meil ega teil tingimuste tühistamiseks või muutmiseks vaja nende nõusolekut.

18.6. Kui mõni tingimuste säte osutub ebaseaduslikuks, tühiseks või mis tahes põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta sätte kehtetus tingimuste ülejäänud sätete kehtivust.

18.7. Asjaolu, et Oriflame ei jõusta mõnda siinsete tingimuste sätet, ei tähenda selle sätte jõustamisest loobumist.

18.8. Kui te ei vali teisiti, võime saata teile meeldetuletusi, teateid, e-kirju, otseposti ja üldisi teadaandeid. Saate ajakohastada meilt saadavate turundusteadetega seotud eelistusi igal ajal, logides selleks sisse oma kasutajasätetesse. Tingimuste aktsepteerimisel nõustute sellega, et Oriflame saadab teile mis tahes muud teavet/teateid teie lepingu ja/või ostutellimuste kohta paberkandjast erineval püsival andmekandjal (st e-posti teel või muude kanalite kaudu otse teile adresseeritud vormis, mis võimaldab teil teavet salvestada selliselt, et see on piisavalt pika ajal vältel tutvumiseks kättesaadav ja võimaldab teil sellist teavet muutmata kujul taasesitada).

18.9. Lepingu alusel esitatud teates, mis on saadetud kiirposti või tähitud postiga lepingupoole lepingus märgitud aadressile või ühe lepingupoole poolt teisele poolele aeg-ajalt kirjalikult teatatud muule aadressile, märgitud etteteatamisperiood algab i) kiirpostiga saadetud teate puhul üks päev pärast teate saatmist ning ii) tähitud postiga saadetud teate puhul teisel tööpäeval pärast teate saatmist. Kui teade on edastatud mis tahes muu kanali kaudu, algab etteteatamisperiood päeval, mil teade tegelikult kätte saadi. See ei kehti punktis 9 sätestatud tagastamisest teavitamise puhul. Tagastamise tähtaeg algab kuupäevast, mil teavitate meid toote tagastamise soovist.

18.10 Täiendav asjakohane teave üksuse Oriflame Holdings BV kohta on toodud allpool.

Nimi: Oriflame Holdings BV

Aadress: Bolduc Building C, Utopialaan 28, 5232 CE 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Kontaktandmed:  e-post: klienditeenindus@oriflame.com

Äri- või muu avaliku registri

Äriregister registreerimisnumber 16061386

KM number: 006687702B01

 

19. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on probleeme seoses veebilehe või nende tingimustega, saatke meile e-kiri aadressil klienditeenindus@oriflame.com. Astume kõik mõistlikud sammud selleks, et käsitleda ja lahendada kõik probleemid, millest meid teavitate.