Naha vananemise tagamaad

Meie kõige eesrindlikuma nahahooldusbrändi NovAge loomise aluseks oli naha vananemist käsitlev teaduslik uuring. Uuringu, millele andsime nimeks AgeReflectTM, viisid läbi Oriflame’i teadlased ja me palusime Dr. Alain Mavonil rääkida sellest lähemalt. Alain Mavon on teaduslike innovatsioonide juht Oriflame’i Nahauuringute instituudis.

1. MIS ON AGEREFLECTTM
AgeReflectTM on unikaalne teaduslik uuring naha vananemisest. Selle töötasid välja Oriflame’i teadlased ja eesmärgiks oli paremini mõista naha vananemist ja selle mõju tajutavale vanusele globaalses kontekstis.

2. MIKS OTSUSTATI ORIFLAME’IS LÄBI VIIA AGEREFLECTTM UURING?
Meie eesmärk oli paremini mõista, millised on need ilmingud nahal, mis teevad meid vanemaks. Ja kui need märgid on leitud, siis luua nahahooldused nende ilmingutega tegelemiseks, nende vastu võitlemiseks.

3. KUIDAS AGEREFLECTTM UURING TOIMUS?
AgeReflectTM uuringu esimeses etapis osales ligi 300 naist, vanuses 15 kuni 65 aastat. Me kaardistasime ja analüüsisime naiste näojooni, kasutades selleks uusimat tehnoloogiat  ja pildistasime üles nende näod kõrge resolutsiooniga tehnikaga. Eraldi küsitlesime umbes 600 naist ja palusime neil hinnata piltidel olevate naiste vanust. 

4. MILLISED EKSPERDID OSALESID AGEREFLECTTM UURINGUS? 
Oriflame’i ekspertide tiim koosnes mitme valdkonna esindajatest. Kaasatud olid eksperdid turunduse, naha bioloogia ja naha kliinilise hinnangu valdkondadest ning lisaks erinevate piirkondade esindajad.

5. MILLISED OLID AGEREFLECTTM UURINGU TÄHTSAIMAD TULEMUSED? 
Üheks kõige suuremaks avastuseks oli see, et neli naist viiest ei näe oma vanusele vastav välja. AgeReflectTM võimaldas luua unikaalse andmebaasi naha vananemise ilmingutest, mis teevad naha välimuse vanemaks või nooremaks. Lisaks andis see meile võimaluse oma hindamisskaala loomiseks, mida saame kasutada kliiniliste katsete käigus toodete efektiivsuse hindamisel.

6. MILLISED AGEREFLECTTM UURINGU TULEMUSED OLID KÕIGE TÄHTSAMAD NOVAGE NAHAHOOLDUSE VÄLJATÖÖTAMISE SEISUKOHALT
Kaardistades vananemismärke naiste nägudel, tuvastasid meie teadlased need märgid, mis teevad naisid tegelikust vanusest vanemaks. Meie teadlased identifitseerisid 12 märki, millel oli kõige suurem negatiivne mõju vanuse hindamisele.

7. MILLISED OLID NEED MÄRGID AGEREFLECTTM UURINGU KOHASELT, MIS TEEVAD NAISI KÕIGE ENAM VANEMAKS?
See sõltub paljuski east, sest vananemismärgid on erinevad, sõltuvalt kas oled 30 või 55 aastane. Näiteks vanuses 30-55 muutuvad peened kortsukesed üha enam silmatorkavamateks ja annavad nahale vanema välimuse.

8. KAS IGAS VANUSES NAISED TAJUVAD VANENEMISMÄRKE ÜHTE MOODI?
Kindlasti mitte. Vanem daam ja noor neiu ei hinda sama inimest ühtemoodi. Nende vaatenurk on täiesti erinev. See on väga huvitav valdkond ja me uurime seda sügavuti.

9. KAS MUL OLEKS VÕIMALIK LUGEDA LÄHEMALT AGEREFLECTTM UURINGUST, MURRANGULISEST TEADUSLIKUST UURINGUST, MIS ON ORILAME’I NOVAGE NAHAHOOLDUSE LOOMISE TAGA?
Suur hulk numbrilisi tulemusi on nüüd avaldatud kosmeetikateaduse ajakirjades ja võite paariga neist tutvuda siin: International Journal of Cosmetic Science ja Cosmetics & Toiletries® Science Applied .

Tekst: Fotod: Getty Images